SERISU TV
шууд үз
+16
Jessica Jones | 2-р бүлэг
Хуулиас гадуур мөрдлөг хийдэг хувийн мөрдөгч маань яагаад супер хүчтэй болсон тэргүүтэй олон асуултын хариуг энэ бүлэгт олж мэдэх болно.