SERISU TV
шууд үз
+13
To All The Boys I've Loved Before
Лара Жийн дурладаг, төсөөлдөг. Харин тэр төсөөллүүдээ бүгдийг нь цаасан дээр бичиж буулгаад хэзээ ч илгээдэггүй захидал болгон хадгалдаг. Олон жилийн өмнө дурлаж хайрласан тэр л хөвгүүддээ бичсэн захидлууд нь нэгэн өдөр задарснаар түүний амьдрал өөрчлөгдөж эхэлнэ.