SERISU TV
шууд үз
+16
Old Boy
Дай-Су нь охиныхоо төрсөн өдрөөр согтуу явж байгаад хулгайлагдан нэг өрөөнд 15 жилийн турш хоригдох болно. Гэвч нэгэн өдөр тэрбээр суллагдах бөгөөд түүнд өөрийг нь хорьж байсан хүнийг олох даалгавар оноогдоно. Яагаад түүнийг олон жилийн турш ганц өрөөнд хорих болов? Хэн түүнд ингэж хандав?