SERISU TV
шууд үз
+14
Riverdale | 2-р бүлэг
Нэгэнт амар жимэр байхаа больсон Ривердэйл хотод гарч ирсэн Хар Юүдэнт хэмээх алуурчны эсрэг манай хэд эцэс цуцалтгүй тэмцэж байгаагаар 2-р улирал үргэлжилнэ.