SERISU TV
шууд үз
+16
Game Night
Бидний мэдэхээр, энэ бол Тататунга тоглоом. Аливааг цөөн түлхүүр үгс, болхи үйлдлээр зүйрлэн, таан тоглоход донтсон хэсэг бүлэг залуусын нэгэн үдшийн тоглоом нь өөрсдөөр нь тоглохыг Норжмаа эгч тэдэнд яахан хэлэх билээ. Ай хорвоо... Энэ тоглоомын үдшийг бид үзэн ядаж байна... ((: