SERISU TV
шууд үз
+16
Skam | 1-р бүлэг
Бүлэг бүртээ нэг дүрээ онцлон үзүүлдэг өсвөр насныхны үерхэл нөхөрлөл амьдралыг харуулсан Норвеги улсын цуврал.