SERISU TV
шууд үз
+16
Skam | 4-р бүлэг
Бүлэг бүртээ нэг дүрээ онцлон үзүүлдэг өсвөр насныхны үерхэл, нөхөрлөл, амьдралыг харуулсан Норвеги улсын цуврал.