SERISU TV
шууд үз
+17
Black Mirror | 1-р бүлэг
Хүн төрөлхтний гайхамшигт нээлт болон ухамсаргүйн гүн дэхь араатан шинжийн огтолцолд үүсэх тархи ээдэж, зүрх агшихуйц ээдрээт асуудлын цомирлог болсон энэхүү цуврал нь таны ой ухаанд үүрд хадагдан үлдэнэ гэдэгт итгэлтэй байна.